دوره جامع روانشناسی معامله‌گری
دوره جامع روانشناسی معامله‌گری

از دید بسیاری از بزرگان و فعالان اقتصادی ؛ بیش از 80 درصد پایه و اساس فعالیت و ماندگاری در بازار های مالی و بالاخص ترید مربوط به مباحث روانی و روانشناسی و ما بقی در رابطه با شناخت صحیح از  بازارهای مالی و انواع تحلیل های آن می باشد ، روانشناسی مالی شامل حوزه‌ی وسیعی از عوامل شناختی، اجتماعی، عاطفی، فرهنگی و… است که فعالیت مالی افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به زبان ساده روانشناسی مالی در مورد جنبه انسانی (برخلاف جنبه عددی) معاملات مالی مطالعه می کند.  بسیاری از اعمال نادرست معامله گران که باعث می شود تصمیمات آنها به جای سود منجر به زیان شود، ریشه در شیوه زندگی آنها دارد. جایگزینی این الگوهای رفتاری نادرست با الگوهای رفتاری جدید و صحیح، مستلزم دانش، آموزش، پایبندی به اصول و نظم و انضباط زیاد از سوی معامله گر است. می توان گفت از آنجایی که موضوع اصلی روانشناسی مطالعه رفتار و فرآیندهای روانی انسان است و بازیگر اصلی همه بازارها انسان هستند، روانشناسی مالی هم در همه بازارها مورد استفاده قرار می گیرد. انتظار می رود دانش پذیر در انتهای دوره ضمن آشنایی با بُعد وجودی انسان و اشنایی با انواع سوگیری ها ، خطاها و تمایلات انسانی ، رفتارهای نادرست خود را اصلاح نموده و با شناخت و درک بیشتری در مورد فعالیت‌های مالی تصمیم گیری نماید.

در این دوره تمامی افراد علاقه مند به بازارهای مالی ، افراد و سازمان های سرمایه گذار ، مدیران ،کارشناسان و مشاوران مالی و .... می توانند حضور داشته باشند.