مدرسه اقتصاد را بیشتر بشناسید


هیچ جامعه‌ای از نو ساخته نخواهد شد مگر آنکه انسان‌های آن، بار دیگر، خود را در تراز جامعه آرمانی بیافرینند؛ آفرینشی متوازن و همه جانبه. هوش مالی، از ارکان چنین آفرینشی است. رکنی حیاتی و پیش‌نیازی اساسی برای پرورش جامعه‌ای کارآفرین و توانگر و رها از فقر و گرفتاری. هوش مالی، مجموعه‌ای از دانش‌ها، مهارت‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای مالی است که ارتقای آن، تدبیر مالی و در نتیجه رشد اقتصادی فرد و جامعه را در پی خواهد داشت، که حاصل آن، رهایی از دغدغه‌هایی همچون گذران زندگی و ایستایی در مشکلات معیشتی روزانه است، تا با دستیابی به آزادی اقتصادی و امنیت مالی، هر انسانی، حیاتی فراتر از روزمرگی را تجربه کند.
مدرسه اقتصاد با فراهم آوردن تیمی متشکل از دانش‌آموختگان جوان علوم مختلف اقتصاد خرد و کلان، در پی ایجاد بستری امن در جهت ارتقاء سطح دانایی آحاد جامعه برای اتکاء بیشتر به توسعه‌ی فردی و بروز استعدادهای نهفته‌ی تولید ثروت در آنهاست
بر همین اساس ما رسالت خود را در پرورش هوش مالی افراد دیده و گزیده‌ایم تا به سهم خود، به گونه‌ای نقش‌آفرینی کنیم که با توسعه متوازن فرد و جامعه، نسبتی طلایی در زندگی‌‌مان جاری شود

گواهی ها و مجوز ها
مدرسه اقتصاد