مدت زمان تحویل

دوره ها به صورت آفلاین و روزانه در پنل آموزشی دانش پذیران بارگذاری می شود.