تعرفه خدمات مشاوره

کسب و کار،صنعت،اقتصاد

کسب و کار،صنعت،اقتصاد

محمد احمدی اصل

تحلیل و آنالیز رقبا در بازار سرمایه

مشاوره بهبود فضای کسب و کار الکترویکی

تحلیل موقعیت کسب و کار در فضای آنلاین

انتخاب زمان مشاوره


صادرات و اموور گمرکی

صادرات و اموور گمرکی

محمدرضا شیخ بهائی

نحوه صادرات کالا ها و فروش آنها به دیگر کشور ها

مشاوره شیوه های معامله باسایر کشورها

مشاوره و ارائه راه کار نوین صادراتی 

انتخاب زمان مشاوره


بازرگانی ، ارزدیجیتال

بازرگانی ، ارزدیجیتال

علی امیدی نیا

مشاوره ی فعالیت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی

مشاوره و نحوه بررسی ردمپ ها

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری

انتخاب زمان مشاوره