آیدا ابوترابی
آیدا ابوترابی
درباره  آیدا ابوترابی بیشتر بدانید
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت مشاوره ارتباطات مانا پیام (اولین شرکت تخصصی روابط عمومی در کشور)
  • مدیر علمی دوره  mba روابط عمومی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • مدرس ارتباطات در دانشگاه علمی-کاربردی
  • مدرس کارگاه روابط عمومی برای مدیران روابط عمومی سازمان های هولدینگ میدکو
  • تدریس در برنامه زنان کارافرین ( wep) اتاق بازرگانی ایران و سوییس