دوره برنز
دوره برنز

دوره برنز پیش نیاز تمام دوره های موجود در مدرسه اقتصاد می باشد. این دوره مناسب فعالان بازار های مالی ،مشاوران مالی ،دانشجویان رشته اقتصاد و تمام افرادیست که به تازگی و از صفر آموزش های خود را شروع نموده اند.سرفصل های این دوره شامل :پول و رفتار شناسی مالی،مدیریت سرمایه ،مبانی ذهنی و مدیریت احساس می باشد که انتظار می رود در انتهای دوره دانش پذیر بتواند تشخیص دهد دلیل موفقیت یا عدم موفقیتش در عرصه فعالیت های اقتصادی کدام بعد شخصیتی ،روانی و علمی خود بوده است.

(پیش نیاز شرکت در این دوره قبولی در آزمون ورودی می باشد لازم به ذکر است گذراندن دوره برنز پیش شرط حضور در تمامی دوره های مدرسه ی اقتصاد است)

اساتید دوره

_