محمد آکوچکیان
محمد آکوچکیان
درباره  محمد آکوچکیان بیشتر بدانید
  • مدیرعامل مرکز کارآفرینی فناوران نوپا
  • مدیر آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان
  • کارآفرین برگزیده ملی ایرانیان
  • نویسنده  کتاب خلق محصول ناب 
  • منتور ومدیرپروژه های بین المللی فناوری اطلاعات