غلامرضا ابیاک
غلامرضا ابیاک
درباره  غلامرضا ابیاک بیشتر بدانید
  • دکترای تخصصی در رشته مدیریت بازاریابی از انگلستان
  • مدرس دانشکده کارآفرینی و اقتصاد دانشگاه تهران
  • مدیریت اجرایی موسسه آموزش عالی شایگان
  • تالیف کتب بازاریابی و فروش