محمد احمدی اصل
محمد احمدی اصل
درباره  محمد احمدی اصل بیشتر بدانید
 •  فعال و تحلیلگر اقتصادی
 • دکترای حرفه ای کسب و کار
 •  مدیرعامل شرکت رخ آرا بهبود اسپادان
 • رئیس هیئت مدیره کارخانه پارسیان افق سازه
 • رئیس هیئت مدیره شرکت مبتکران بازارساز
 • رئیس هیئت مدیره شرکت R.T.C کشور امارات
 • رئیس هیئت مدیره شرکت رخ آرا بهبود سپاهان
 • مدیرعامل مجموعه اینترنتی زیبالون
 • رئیس هیئت مدیره مجموعه آموزشی آیریک اندیشه
 • مدیرعامل شرکت سایا
 • عضو هیئت مدیره شرکت ابرتجارت