مهدی فتوحی
مهدی فتوحی
درباره  مهدی فتوحی بیشتر بدانید
  • تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی
  • مدرس بازارهای مالی
  • مشاورسرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها