حامد سحری
حامد سحری
درباره  حامد سحری بیشتر بدانید
  • مدیر عامل شرکت برگزاری رویداد ONYXPITCH
  • مشاور کسب وکار
  • مدرس حوزه برندسازی و پیاده سازی IMDB
  • مشاور روابط عمومی شرکت های اقماری ساختمانی وخدماتی
  • مدیر طرح و برنامه شرکت عتیق سازان