مجتبی خردیار
مجتبی خردیار
درباره  مجتبی خردیار بیشتر بدانید
  • مدرس برند سازی و تبلیغات سازمان مدیریت صنعتی
  • مدرس برند سازی و تبلیغات مرکز آموزش و بازرگانی
  • مدیر پروژه برندسازی صنایع غذایی برتر،فرش ماهور،گروه صنعتی سرکان
  • کارشناس ارشد MBAگرایش استراتژی
  • کارشناسی مهندسی صنایع