دوره رودیوم
دوره رودیوم

دوره رودیوم ،برخلاف سایر دوره های موجود در مدرسه اقتصاد شما دانش پذیران را با انواع بازارهای سرمایه گذاری و نحوه کسب درآمد از آن ها آشنا می نماید. این دوره مناسب تمام افرادی است که در شرف راه اندازی و یا گسترش کسب وکار خود می باشند. سرفصل های این دوره شامل :ایده، طراحی و اجرای پلن اقتصادی ،آمایش سرزمین و آشنایی با پتانسیل های اقتصاد داخلی ،تجزیه و تحلیل طلا ،مسکن ،خودرو،قوانین راه اندازی کسب وکار و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات می باشد.در انتهای دوره انتظار می رود دانش پذیر بتواند تشخیص دهد که برای تبدیل شدن به یک فعال اقتصادی در کشور نیازمند به انجام چه کارهایی می باشد فایده هایی که در ذهن وجود دارد را چگونه عملی کند ،چگونه تولید کننده یا تامین کننده یک محصول باشد و بستر افزایش فروش و سود بیشتر را فراهم نمایدو در کنار تمام این موارد سرمایه گذاری در مسکن ،طلا،خودرو را فراگرفته تا بتوانید از تمام ظرفیت های اقتصادی کشور به نفع خود بهره برداری نمایید

(پیش نیاز شرکت در این دوره پذیرفته شدن در آزمون ورودی و گذراندن دوره برنزمی باشد)

اساتید دوره

_