دوره سیلور
دوره سیلور

دوره سیلور تکمیل کننده مباحث ارائه شده در دوره تیتانیوم می باشد.در این دوره تمامی افرادعلاقه مند به بازارهای مالی،علاقه مندان به تحلیل بازار ،افراد و سازمان های سرمایه گذار ،کارشناسان و مشاوران مالی و....می توانند حضور داشته باشند. سرفصل های این دوره شامل :پول و رفتارشناسی مالی ،روانشناسی،ترید،مهارت های ارتباطی،تحقیقات بازار کریپتو و استراتژی های معاملاتی می باشد. انتظار می رود در انتهای این دوره دانش پذیر بتواند به کمک آموزش های اساتید و آموزه های پایه ای دوره های قبل به طور عملی وارد مرحله ترید شده و با توجه به سرمایه و مدل رفتاری ،استراتژی شخصی خود را ایجاد کند و همراه آموزش های مهارت ارتباطی ،درک بیشتر و بهتری از رفتار سایرین داشته باشد.

(پیش نیاز شرکت در این دوره پذیرفته شدن در ازمون ورودی و گذراندن  دوره برنز و تیتانیوم می باشد)

اساتید دوره

_