احسان پیروز
احسان پیروز
درباره  احسان پیروز بیشتر بدانید
  • مشاور فروش صنعتی
  • عضو هیئت مدیره شرکت اکسپورت مپ
  • مدرس در حوزه B2B
  • مدیر توسعه بازار هولدینگ نیتاکو
  • مدیرعامل شرکت توسعه بازار احسان فراز