محمد شریف بهشتی
محمد شریف بهشتی
درباره  محمد شریف بهشتی بیشتر بدانید
  • دارنده مدرک دکترای  MBA
  • مدرس در زمینه مدیریت مالی و بودجه بندی
  • مدرس سرمایه گذاری در بورس
  • عضو هیئت علمی موسسه آموزشی راغب اصفهانی