پدرام اعظم پناه
پدرام اعظم پناه
درباره  پدرام اعظم پناه بیشتر بدانید


  • فوق لیسانس معماری کاکپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی
  • فوق لیسانس آی تی و آموزش از دانشگاه گوتنبرگ
  • مدیرعامل شرکت های تبلیغاتی HGBGدر سوئد
  • مدرس سطح پیشرفته زبان انگلیسی 
  • پژوهشگر و مدرس در حوزه کریپتو