ریحانه مرادی
ریحانه مرادی
درباره  ریحانه مرادی بیشتر بدانید
  • مدیر و موسس استدیو خلاقین آن
  • کارشناس ارشد مهندسی برق و الکترونیک
  • مجری و نویسنده ی تلویزیون
  • پژوهش گر و نویسنده حوزه ارتباطات
  • مدرس رسمی فنون اجرا  و سخنوری سازمان فنی و حرفه ای کشور